Merkehåndboka

Merkehåndboka er en praktisk håndbok for enkel tilrettelegging for ferdsel i naturen. Den inneholder maler og systemer for hvordan man bør gå fram i arbeidet med merking og tilrettelegging for vandring, skigåing, sykling og ferdsel på vann.

Hvem er Merkehåndboka for?

Målgruppen for Merkehåndboka er friluftslivsorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, friluftsråd, fylkeskommuner, reiselivsdestinasjoner med mer, kort sagt alle som tilrettelegger for naturvennlig ferdsel, uavhengig om målet er et lavterskeltilbud i nærmiljøet, en rute for vandring i fjellet eller langs kysten eller for å presentere perlene ved en reiselivsdestinasjon.

Hvem står bak Merkehåndboka?

Merkehåndboka er et omforent resultat av bredt samarbeid mellom friluftslivsorganisasjoner, reiselivet og offentlige myndigheter og kombinerer den tidligere «Merkehåndboka» (2009) utgitt av Den norske Turistforening (DNT), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Forbundet Kysten (KYSTEN) og «Skilting og gradering av turløyper og andre aktivitetstilbud i naturen» (2011) utgitt av Innovativ Fjellturisme AS (IFT).

Merkehåndboka for merking av turstier kan du laste ned her.