turstier.org

2-Vandring H Pos 10M_20130421Knyttet til vedlikehold av stier er turstier.org  et verktøy for dugnadsgjenger i deres svært viktige arbeid som mange turgåere har og får gleden av.

turstier.org kan også være til hjelp for planlegging av turer.

For å få en oversikt over når og hvor stier er merket og ryddet, og med hvilke objekter, har vi i første omgang laget en enkel struktur som gir nødvendig informasjon til bruk i det videre vedlikeholdsarbeidet. Et objekt kan f.eks. være et turskilt eller en liten bru over et bekk. Fremtidig vedlikeholdsbehov vil også være naturlig å registrere.

Stien Nilskløyvo går fra Liaskjæret til Liatårnet i Fjell kommune

Stien Nilskløyvo går fra Liaskjæret til Liatårnet i Fjell kommune

Fordelene med turstier.org er flere. Dugnadsfolk ser hvilke behov det er i sitt område, og det vil være lettere og planlegge behov for ressurser. Ikke minst vil det være en møteplass for ulike dugnadsgjenger på tvers av organisasjoner, fylker, kommuner og støttespillere.

En annen viktig funksjon er GPS/GPX arkivet. Dette er en liste over alle GPX filer vi har i vårt arkiv. Filene har flere bruksområder. GPX filer benyttes gjerne til å vise ruter i digitale kart. En håndholdt GPS eller mobil har ofte mulighet for å laste inn GPX filer. GPX filene kan også benyttes  av Statens kartverk for å legge inn nye eller oppdatere stier i de offisielle kartene.

GPS filer (i GPX-formatet) av stier og ruter kan du sende inn her.

Merkehåndboka for merking av turstier kan du laste ned her.

Ønsker du tilgang til turstier.org for å registrere stier i ditt område, ta kontakt med post@turstier.org.

Nettstedet administreres foreløpig av Fjell Turlag (DNT) i samarbeid med Fjell kommune, Kultursjefen.